Your Cart

19. 23 JA 24. OKTOOBER 2023

IPSC Turvakursus

Kursusele on oodatud kõik laskespordihuvilised ja tulirelva käsitsemise baasoskusi omavad inimesed, kes soovivad tegeleda põnevust ja väljakutseid pakkuva laskespordialaga. Kursuse läbimise järgselt on võimalus ühineda TopGun laskurklubiga ning asuda regulaarselt treenima heas seltskonnas ja osa võtta adrenaliinirikastest võistlustest. Kursuse hind on 120 eurot.

Kursuse tutvustus

Practical-laskmise treeningud annavad relvaomaniku laskeoskustele uue kvaliteedi, mis seisneb eelkõige relva ohutus käsitsemises, tehnilistes ja taktikalistes oskustes ning mõttekiiruses. Tähenduslikult võtab selle kvaliteedi kokku practical-laskmise kolm peamist komponenti – jõud, täpsus, kiirus. Need komponendid on saanud ka laskesportlasi rahvusvaheliselt ühendava IPSC (Rahvusvaheline Practical-Laskmise Konföderatsioon) deviisiks – Diligentia, Vis, Celeritas.

Practical sobib kõigile – nii meestele kui naistele ja seda igas vanuses ning olenemata nende sotsiaalsest positsioonist. Tunnustatakse mitmeid erinevaid vanuseklasse – alates Juunioridest (alla 21) kuni Super Seeniorideni (+60) välja. Lisaks ei tehta mingit vahet võistleja soo põhjal – laskeülesanded on kõigile samad ning tihtipeale on ühelt laskepositsioonilt teisele kiirelt liikuv väikesekasvuline nõtke naine saavutanud parema tulemuse kui treenitud lihastega mehemürakas.

Meie poolt korraldatava kursuse üldeesmärgiks on tutvustada laskurile practical-laskmise põhimõtteid ja eripärasid, anda vajalikud teadmised ja oskused ohutuks osalemiseks IPSC võistlustel ning harjutada turvalist ja vastutustundlikku relvaga ümberkäimist

 Neile, kellel veel oma relv ja varustus soetamata, antakse nõu valikute ja otsuste tegemisel lähtuvalt nende soovidest ja eesmärkidest.

Kursuse lõpus testitakse osalejate teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi. See on vajalik eelkõige selleks, et võistlustel olek tagatud nii laskuri enda kui ka kaasvõistlejate, kohtunike ning pealtvaatajate ohutus. Practical-laskmine on väga dünaamiline laskespordi ala ning seetõttu mingeid hinnaalandusi ohutuse ja turvalisuse seisukohalt ei tehta.

Turvakursuse edukalt läbinud ning valitud klubi liikmeks võetud isik saab IPSC Estonia Laskesportlase litsentsi ning on edaspidiselt õigustatud osalema kõigil IPSC laskevõistlustel nii Eestis kui ka välisriikides, samuti laienevad talle relvaseadusest tulenevad laskesportlase eriõigused ja võimalused.

IPSC Kursuse Kava

21 Jul 2024
21 Jul 2024

1. PÄEV: kontaktõpe TopGun koolitusklassis​

Seminari esimene osa. Praktikal-laskmise alused tuginedes reeglistikule ja teistele meie spordiala reguleeritavatele dokumentidele. Laskesportlase õigused ja kohustused, võistleja varustus, võistlusklassid, võistluste struktuur. Koolituse materjalid ning reegliraamat on koolituse hinna sees. Kasuks on pastakas ja paber märkmete tegemiseks.

21 Jul 2024
21 Jul 2024

2. PÄEV: kontaktõpe TopGun koolitusklassis​

Seminari teine osa. Jätkame võistlustega seotud teemade lahkamisega: laskepaiga vahendid, laskeharjutused ning nende läbimise protseduur, tulemuste arvestamine, protseduurilised karistused, diskvalifitseerimine, vahekohus.

21 Jul 2024
21 Jul 2024

3.PÄEV: iseseisev töö, testi lahendamine​

Testi tuleb sooritada täies ulatuses vastates vähemalt 75% küsimustele õigesti. Materjalide, eriti reegliraamatu kasutamine on lubatud ja lahkelt soovitatud. Testi edukas sooritamine annab ligipääsu kirjalikule eksamile.

21 Jul 2024
21 Jul 2024

4.PÄEV: kontaktõpe TopGun koolitusklassis ja lasketiirus

Alustame õhtut iseseisva töö analüüsist. Järgneb kirjalik eksam. Eksami soorituslävend on 75%. Eksami edukalt sooritanud laskurid pääsevad laskepraktikumile mis toimub kohapeal topgun lasketiirus. Praktikumi teemaks on praktikal-laskmise põhielemendid ning nende ohutu
Sooritamine. Proovime ka mitmest elemendist koosnevaid laskeharjutusi.

Praktikumiks läheb tarvis: tulirelv vähemalt kahe padrunisalvega, tulirelvale sobiv vööle kinnitatav kabuur, mis varjab päästikukaitset ning vähemalt kaks salvehoidjat.

Neljapäeva õhtul võI reede hommikul/päeval laskekatse, praktikal-laskmise reeglitele vastav L1 võistlus. Selle eduka läbimise jaoks peate ohutult ja reeglitele vastavalt sooritama kõik ettenähtud laskeharjutused. Sel võistlusel ei loe niivõrd täpsus ega kiirus, vaid ennekõike ohutus.

Vastavalt EPLÜ kodukorrale, laskurid, kes ei soorita teooria eksami edukalt, peavad läbima turvakursuse uuesti.

Laskurid, kellel ebaõnnestub laskekatse, saavad 30 päeva jooksul teha kordussooritust ning viia kursus eduka lõpuni.

Turvakursuse lõpus sisestame osalejate andmed Eesti regiooni infosüsteemisse. Selleks vajame teie luba töödelda teie isikuandmeid registreerimisankeedist, mida palume kõigil osalejatel täita koolituse esimesel päeval.

Kontaktõpe, praktikum ja laskekatse toimub TopGun lasketiirus Viimsis

Võta ühendust ja registreeru!

Kirjuta meile ja anna teada soovist osaleda järgmisel IPSC koolitusel. Saadame peale registreerumist täpsema info Sulle e-mailile.

Broneeri aeg