Your Cart

KUUPÄEVAD TÄPSUSTAMISEL

Esmaabi baaskoolitus

1.juulil 2018 jõustus Relvaseaduse § 35 täiendus, mille kohaselt peab tulirelva soetamisloa või relvaloa taotleja esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist. Kui relva omamine ja laskeharrastus on teie vaba valik siis esmaabi andmise oskus on eluks vajalik, et tagada nii enda kui ka lähedaste turvalisus ja kindlustunne. Kursuse hind on 75 eurot.

Koolituse tutvustus

Vastamaks relvaseaduse nõuetele ning tagamaks eluks vajalike oskused ja kindlustunne korraldame  esmaabi 16-tunnise baaskursuse.

Koolituse läbimisel väljastame soetamisloa või relvaloa taotlemise eelduseks oleva tunnistuse. Koolitus ja selle lõpetamisel väljastatav tunnistus on sobiv ka juhiloa taotlejale ja töökohal esmaabiandjale.

Koolituse viib läbi Aivar Kärner, kes on erakorralise meditsiini valdkonnas tegev alates aastast 2010, käesoleval ajal on Aivari igapäevatööks Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-õpetaja (RN 12913, BA, MSc).

KESTUS: 16 akadeemilist tundi  (sh 8 akadeemilist tundi statsionaarõppe vormis ja 8 iseseisva tööna)

TOIMUMISE KOHT:

TopGun lasketiir, Rohuneeme tee 1

INFO ja REGISTREERIMINE: info@topgun.ee või Einar Lillo telefonil +372 51 89 176

Õppekava sisaldab järgmisi esmaabiteadmisi ja -oskusi:

  • esmaabi olemus ja üldpõhimõtted;
  • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine;
  • kannatanu seisundi hindamine;
  • välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
  • esmaabi teadvusetuse korral;
  • vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;
  • esmaabi vigastuste korral;
  • esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest;
  • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
  • esmaabikomplekti kasutamine.

Koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga kirjaliku testi vormis.

Võta ühendust ja registreeru!

Kirjuta meile ja anna teada soovist osaleda järgmisel esmaabi baaskoolitusel. Saadame peale registreerumist täpsema info Sulle e-mailile.

Broneeri aeg